ANUNȚ privind plata cotizației aferente anului 2016

Începând cu data de 1 iulie 2017, membrii Colegiului Psihologilor din România care nu au achitat cotizația aferentă anului 2016 vor intra sub incidența art. 18, lit. (b) din Legea nr.213/2004 privind suspendarea dreptului de liberă practică după 6 luni de neplată a cotizației. În consecință, psihologii vor apărea evidențiați în Registrul Unic al Psihologilor cu drept de libera practică cu „da” la rubrica „suspendați pentru neplata cotizației” și nu pot exercita activități profesionale psihologice până la clarificarea situației financiare în raport cu organizația Colegiul Psihologilor din România și ridicarea suspendării. În caz contrar toate actele emise/eliberate sunt lovite de nulitate și atrag răspunderea disciplinară, civilă și penală asupra emitentului.

Anunțuri

Formulare utile

Noutati