În Comunicate

Prin prezenta vă precizăm faptul că potrivit dispozițiilor art. 25 alin. (1) și (3) din Legea nr. 213/2004, raportate la prevederile Dispoziției nr. 6 din 19 aprilie 2013 privind înregistrarea rezultatelor alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, mandatul președintelui Colegiului Psihologilor din România, domnul Mihai Aniței, cu o durată de 4 ani, obținut în data de 19 aprilie 2013, este valabil până la data de 19 aprilie 2017. Astfel, în prezent reprezentantul legal al Colegiului Psihologilor din România este domnul Mihai Aniței, iar în cazul în care în data de 18 aprilie 2017 este ales un nou președinte prin vot de către Convenția națională, acesta va fi noul reprezentant legal al instituției.

Menționăm faptul că președintele Colegiului Psihologilor din România, domnul Mihai Aniței, poate fi revocat din funcție în condițiile art. 27 lit. b) din Legea nr. 213/2004 numai de către Convenția națională a Colegiului Psihologilor din România, în acest sens precizăm faptul că nu a fost adoptată o asemenea măsură. De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că nu există posibilitatea legală de suspendare sau anulare a mandatului acestuia printr-un act al altui for de conducere și nefiind reglementată funcția de președinte interimar, în condițiile legii.

Având în vedere informațiile primite, vă aducem la cunoștință faptul că toate acțiunile/actele grupului autoproclamat “conducerea interimară a Colegiului Psihologilor din România” sunt abuzive și ilegale, în acest sens fiind sesizate organele de cercetare penală.

Vă adresăm rugămintea de nu da curs nici unei măsuri și nici unui act solicitat/expediat de către acest grup. Orice persoană care ajută în vreun fel sau pune în aplicare acte/măsuri ale grupului constituit în mod ilegal poate răspunde penal, în condițiile legii.

Cu deosebită consideraţie,

Preşedintele Colegiului Psihologilor din România

Prof. univ. dr. Mihai Aniței

București, 14 aprilie 2017