Conţinut dosar de modificări la Avizul de funcţionare al structurii de psihologie

DOSARUL SE SCANEAZĂ CONTINUU ÎN FORMAT PDF, IAR DOCUMENTUL SE PUNE PE UN CD CARE SE ATAȘEAZĂ LA DOSAR.

În situaţia în care apar modificări, noutăţi (ex.: se adaugă punct de lucru, specialitate, angajat etc.) se face un nou dosar cu şină, depus la secretariatul filialei teritoriale,în care se depun:
a) Opis, cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de către entitate;

b) Cerere de modificare a avizului de funcţionare;

c) Copie de pe avizul de funcţionare;

d) Actele justificative ale noii solicitării, aşa cum au fost prezentate şi pentru dosarul de bază;

e) Taxa pentru menţiuni, conform aprobarii Consiliului Colegiului la şedinţa din 28.11.2009:
– atunci când modificările se referă la specialităţi şi/sau punct(e) de lucru şi/sau angajat(i) cu noi specialităţi – taxa este de 150 RON- dovada se depune la dosar în 2 exemplare (fotocopie, semnată şi parafată de către entitate pentru conformitate cu originalul);
– atunci când modificările presupun modificarea avizului de funcţionare (urmare a modificării sediului social al entităţii, schimbării denumirii entităţii) – taxa este de 300 RON – dovada se depune la dosar în 2 exemplare (fotocopie, semnată şi parafată de către entitate pentru conformitate cu originalul).

f) Ultima filă.

Precizări:
– toate documentele se legalizeaza de către entitate; scrieți: „conform cu originalul”, semnaţi şi puneţi ştampila entităţii;