Conţinut dosar de modificări la Certificatul de înregistrare (Cabinet individual de psihologie, Societate civilă profesională de psihologie)

DOSARUL SE SCANEAZĂ CONTINUU ÎN FORMAT PDF, IAR DOCUMENTUL SE PUNE PE UN CD CARE SE ATAȘEAZĂ LA DOSAR.

În situaţia în care apar modificări, noutăţi (ex.: se adaugă punct de lucru, specialitate, angajat(i) etc.) se face un nou dosar cu şină, depus la secretariatul filialei teritoriale, în care se depun:

a) Opis, cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de către titular(i);

b) Cerere înregistrare menţiuni (2 exemplare în original). La rubrica 1. „Denumirea” se trec modificările aduse la certificatul de înregistrare;

c) Copie de pe certificatul de inregistrare si anexa;

d) Actele justificative ale noii solicitării, aşa cum au fost prezentate şi pentru dosarul de bază;

e) Taxa pentru menţiuni, conform aprobarii Consiliului Colegiului la şedinţa din 28.11.2009:
– atunci când modificările se referă la specialităţi şi/sau puncte de lucru şi/sau angajat(i) cu noi specialităţi – taxa este de 150 RON – dovada se depune la dosar în 2 exemplare (fotocopie, semnată şi parafată de către titular pentru conformitate cu originalul);
– atunci când modificările presupun modificarea certificatului de înregistrare ( urmare a modificării sediului profesional, retragerii/adăugării unui asociat) – taxa este de 300 RON – dovada se depune la dosar în 2 exemplare (fotocopie, semnată şi parafată de către titular pentru conformitate cu originalul);

f) Ultima filă.

g) În cazul în care modificarile solicitate presupun refacerea actelor formei independente de exercitare a profesiei (cabinet individual, societate civila profesionala), la momentul ridicarii actelor cu modificarea solicitata (schimbarea denumirii/sediului profesional/filialei teritoriale) se vor prezenta originalele actelor eliberate initial pentru respectiva forma de exercitare a profesiei.

Precizări:
– toate documentele se legalizează de către titular(i); scrieţi: „conform cu originalul”, semnaţi şi puneţi parafa cu codul personal din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică.