Președinte

Prof. univ. dr. Mihai Aniței a fost ales în funcția de președinte pe 19 aprilie 2013, având un mandat de 4 ani.

Preşedintele Colegiului are următoarele competenţe:

a)asigură conducerea executivă a Colegiului;

b)aprobă şi emite dispoziţii obligatorii, cu caracter normativ sau administrativ, şi alte acte pentru punerea în aplicare şi detalierea legii, a regulamentelor metodologice, precum şi a altor acte administrative sau normative privind exercitarea profesiei de psiholog în România;

c)reprezintă Colegiul în raporturile cu entităţile naţionale şi internaţionale, fiind singurul reprezentant legal al acestuia;

d)convoacă, conduce şi prezidează şedinţele forurilor de conducere ale Colegiului şi ale altor structuri cu caracter profesional, aprobând măsurile necesare pentru organizarea şi funcţionarea acestora;

e)coordonează activitatea structurii executive a Colegiului şi aprobă toate actele privind dimensionarea resurselor umane şi materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii acestuia, în limitele bugetului aprobat şi ale nivelului de salarizare aprobat de către Consiliu, la propunerea preşedintelui Colegiului;

f)asigură cadrul necesar organizării şi evidenţei profesionale în exercitarea profesiei de psiholog, în condiţiile art. 24 din lege;

g)semnează toate actele emise de către forurile de conducere ale Colegiului, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament;

h)dispune punerea în aplicare a suspendării şi încetării dreptului de liberă practică, precum şi încetarea acestor măsuri, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament;

i)primeşte, coordonează şi dispune medierea conflictelor, soluţionarea contestaţiilor, a plângerilor, precum şi a oricărui altui act de sesizare cu privire la organizarea exercitării profesiei de psiholog în România;

j)coordonează activitatea filialelor teritoriale ale Colegiului şi aprobă dispoziţii obligatorii de eficientizare a activităţii acestora;

k)dispune înregistrarea şi completarea Registrului unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România şi aprobă măsurile necesare în vederea actualizării şi restructurării acestuia;

l)ordonanţează cheltuielile şi coordonează activitatea financiară a Colegiului, potrivit bugetului adoptat de către Consiliul Colegiului;

m)asigură elaborarea, înregistrarea şi emiterea actelor aprobate de către forurile de conducere ale Colegiului;

n)asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor administrative cu caracter normativ ale Colegiului;

o)asigură publicitatea actelor, comunicatelor, anunţurilor, precum şi a declaraţiilor de poziţie ale Colegiului;

p)aplică ştampila organizaţiei profesionale şi mandatează persoanele responsabile cu aplicarea acesteia pe actele aprobate şi emise de către Colegiu;

q)aprobă angajarea personalului administrativ al Colegiului, stabileşte condiţiile şi aprobă actele privind organizarea şi desfăşurarea activităţii acestuia, potrivit bugetului şi nivelului de salarizare;

r)aplică hotărârile forurilor de conducere ale Colegiului şi aprobă măsuri de punere în aplicare şi de detaliere a acestora;

s)îndeplineşte orice alte atribuţii pentru care a fost mandatat prin hotărâri ale forurilor de conducere ale Colegiului

Preşedintele Colegiului poate emite dispoziţii obligatorii pentru punerea în aplicare şi detalierea prezentului regulament, precum şi pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1), după caz.

Preşedintele Colegiului convoacă şi conduce activitatea structurii de suport a Colegiului şi desfăşoară o activitate managerială care poate fi remunerată.

Şedinţele conducerii structurii de suport sunt prezidate de către preşedintele Colegiului.