Taxele de atestare profesională și cotizațiile se pot achita în contul Colegiului Psihologilor din România: RO46 RZBR 0000 0600 1635 0758, deschis la Raiffeisen Bank, Ag. Brâncoveanu.

Vă rugam să printați și să păstrați documentele care atestă plata efectuată.

Vă aducem la cunoștintă că toți membrii Colegiului Psihologilor din România, care au obținut prin atestare profesională, dreptul de liberă practică și nu au achitat cotizația de membru al organizației profesionale până la anul 2016, inclusiv, se află sub incidența art. 18, lit. (b) din Legea nr.213/2004 privind suspendarea dreptului de liberă practică după 6 luni de neplată a cotizației. În consecință, vor apărea evidențiați în Registrul Unic al Psihologilor cu drept de libera practică, cu „da” la rubrica „suspendați pentru neplata cotizației” și nu pot exercita activități profesionale psihologice până la clarificarea situației financiare în raport cu organizația Colegiul Psihologilor din România și ridicarea suspendării. În caz contrar toate actele emise/eliberate sunt lovite de nulitate și atrag răspunderea disciplinară, civilă și penală asupra emitentului.

Plata cotizației se poate face eșalonat, prin plata sumei restante în maxim 5 rate lunare. Pentru această procedură, trebuie completat angajamentul de plată pentru care aveți nevoie de 2 martori care vor completa spațiile destinate acetora. Angajamentul de plată completat împreună cu copii ale cărților de identitate ale martorilor și copia plății primei rate se trimit la sediul filialei teritoriale sau la sediul Colegiului Psihologilor din România, str. Stoian Militaru, nr. 71, sector 4, București, în atenția Departamentului Economic și de Resurse Umane.

Vouchere Profesionale