Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

 

Registre de evidență

          - Registrul de evidență a actelor profesionale
          - Registrul de evidență a contractelor de prestări servicii psihologice
          - Registrul de evidență a corespondenței profesionale


Registrul Unic al Psihologilor (R.U.P.)

          R.U.P. Partea I  - Atestate de liberă practică - 19.06.2024    Descărcați fișierul...

RUP Partea I - Atestate de liberă practică, actualizat la data de 19.06.2024 cuprinde și atestatele de liberă practică validate în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 06.06.2024, cotizațiile achitate până la data de 10.06.2024 (contul Raiffeisen Bank) și până la data de 10.06.2024 (contul Libra Bank), suspendarea dreptului de liberă practică în conformitate cu Hotărârile Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, respectiv toate solicitările comunicate Secretariatului Colegiului Psihologilor din România ce impun actualizarea în RUP Partea I și au fost soluționate până la data de 19.06.2024.

          R.U.P. Partea II - Forme de exercitare - actualizat la data de 27.05.2024    Descărcați fișierul...

RUP Partea II - Forme de exercitare, actualizat la data de 27.05.2024 cuprinde și formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică validate în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 16.05.2024, respectiv toate solicitările comunicate Secretariatului Colegiului Psihologilor din România de către titularii formelor de exercitare ce impun actualizarea în RUP Partea II și au fost soluționate până la data de 13.05.2024.

          R.U.P. Partea II - Forme de exercitare suspendate la cerere - actualizat la data de 13.05.2024     Descărcați fișierul...

RUP Partea II - Forme de exercitare suspendate la cerere, actualizat la data de 13.05.2024, cuprinde toate solicitările comunicate Secretariatului Colegiului Psihologilor din România de către titularii formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, soluționate până la data de 13.05.2024, ce impun actualizarea în RUP Partea II - Forme de exercitare suspendate la cerere.

          R.U.P. Partea II - Forme de exercitare radiate la cerere / hotărâri CD - actualizat la data de 13.05.2024    Descărcați fișierul...

RUP Partea II - Forme de exercitare radiate la cerere / hotărâri CD, actualizat la data de 13.05.2024, cuprinde toate solicitările comunicate Secretariatului Colegiului Psihologilor din România de către titularii formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, soluționate până la data de 13.05.2024 și Hotărârile Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, ce impun actualizarea în RUP Partea II - Forme de exercitare radiate la cerere / hotărâri CD.

          Registrul Structurilor de psihologie - actualizat la data de 27.05.2024    Descărcați fișierul...

Registrul structurilor de psihologie actualizat la data de 13.05.2024 cuprinde structurile de psihologie validate în ședințele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 16.05.2024, și toate solicitările comunicate Secretariatului Colegiului Psihologilor din România de către reprezentanții structurilor de psihologie ce impun actualizarea în Registrul structurilor de psihologie, soluționate până la data de 13.05.2024.


Registrul „Din grijă pentru copii” (DGPC)

         Registrul DGPC - actualizat la data de 04.06.2024    Descărcați fișierul...

Cuprinde toate solicitările validate, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 105 din 23 septembrie 2021 privind aprobarea și implementarea Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii", text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 917 din 24 septembrie 2021, respectiv în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 1389/2022 privind aprobarea Metodologiei de decontare a serviciilor de intervenție psihologică și psihoterapeutică și modalitățile de înscriere în Programul național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19, text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1137 din 25 noiembrie 2022, precum și cu reglementările cuprinse în Hotărârea nr. 60 din 7 noiembrie 2021 a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, pentru aprobarea Procedurii de înscriere în Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii", text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1114 din 23 noiembrie 2021.


Registrul TSA

         Registrul TSA - actualizat la data de 11.06.2024    Descărcați fișierul...

Cuprinde toate solicitările validate pentru activitatea desfășurată în forme independente de exercitare a profesiei de psiholog și/sau structuri de psihologie, în conformitate cu reglementările din Normele privind competențele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică (Anexa nr. 1), aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 61 din 07 noiembrie 2021 și Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 22 din 15 iunie 2023.


 Registrul experților psihologi

         Registrul experților psihologi - actualizat la data de 10.06.2024    Descărcați fișierul...

Cuprinde toate solicitările validate, în conformitate cu reglementările menționate la Art. 75 din Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România aprobat prin Hotărârea CN Nr. 4/2018 și Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 10/2019


Registre supervizare

         Registrul supervizorilor - actualizat la data de 18.06.2024    Descărcați fișierul...

Cuprinde toate solicitările validate, în conformitate cu reglementările menționate la Art. 74 din Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România aprobat prin Hotărârea CN Nr. 4/2018 și Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România Nr. 4/2019

         Registrul supervizorilor (perioada 2006 - 2018)    Descărcați fișierul...

         Contracte de supervizare, perioada 2006 - 19.06.2024    Descărcați fișierul...

         Evidența contractelor de supervizare profesională înregistrate la Secretariatul CPR / supervizor (anul 2019)    Descărcați fișierul...

Cuprinde centralizarea contractelor de supervizare profesională aferente anului 2019 / supervizor, în conformitate cu reglementările menționate la Art. 6, alin. 3 din Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România Nr. 4/2019

         Evidența contractelor de supervizare profesională înregistrate la Secretariatul CPR / supervizor (anul 2020)    Descărcați fișierul...

Cuprinde centralizarea contractelor de supervizare profesională aferente anului 2020 / supervizor, în conformitate cu reglementările menționate la Art. 6, alin. 3 din Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România Nr. 4/2019

         Evidența contractelor de supervizare profesională înregistrate la Secretariatul CPR / supervizor (anul 2021)    Descărcați fișierul...

Cuprinde centralizarea contractelor de supervizare profesională aferente anului 2021 / supervizor, în conformitate cu reglementările menționate la Art. 6, alin. 3 din Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România Nr. 4/2019


Registrul Furnizorilor de formare profesională

          A. Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea I - cuprinde universitățile ale căror programe de studii de master și programe de studii postuniversitare, acreditate de către ARACIS sau ANC, au fost recunoscute de către CPR pentru unul sau mai multe domenii generale de specializare.

          Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea I - UNIVERSITĂȚI (începând cu data de 23.11.2021 - rezoluții validate ședință CD 04.04.2024) - actualizat la data de 07.05.2024    Descărcați fișierul...

În Registrul furnizorilor de formare profesională Partea I - Universități se regăsesc toți furnizorii de formare profesională și toate programele de formare profesională avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România începând cu data de 23 noiembrie 2021 - 04.04.2024, respectiv data ultimei ședințe a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România în care au fost validate rezoluțiile propuse de către Comisia metodologică.

          Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea I - UNIVERSITĂȚI (rezoluții validate în ședințele CD din perioada 05.2019 - 02.11.2021) - actualizat la data de 07.05.2024    Descărcați fișierul...

În Registrul furnizorilor de formare profesională (Partea I - Universități) - actualizat la data de 07.05.2024 se regăsesc toți furnizorii de formare profesională și toate programele de formare profesională avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, incluzând rezoluțiile propuse de către Comisia metodologică și avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România în ședințele din perioada mai 2019 până la data de 02.11.2021, furnizori de formare profesională și programe de formare profesională ce dețin avize profesionale aflate în perioada de valabilitate, în conformitate cu prevederile cuprinse în actele normative ale Colegiului Psihologilor din România.

          Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea I - UNIVERSITĂȚI (istoric perioada 2006 - rezoluții validate ședință CD 02.11.2021)    Descărcați fișierul...

În Registrul furnizorilor de formare profesională (Partea I - Universități) se regăsesc toți furnizorii de formare profesională și toate programele de formare profesională avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România din perioada februarie 2006 până la data de 02.11.2021, respectiv data ultimei ședințe a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România în care au fost validate rezoluțiile propuse de către Comisia metodologică, atât furnizorii de formare profesională și programele de formare profesională aflate în perioada de valabilitate a avizului, cât și furnizorii de formare profesională și programele de formare profesională pentru care perioada de valabilitate a avizului a expirat, în conformitate cu prevederile cuprinse în actele normative ale Colegiului Psihologilor din România.

          B. Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea II - ASOCIAȚII - cuprinde furnizorii și programele de formare profesională de lungă durată în specialitățile psihoterapie, consiliere psihologică și psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, asimilate formării inițiale în specialitățile psihoterapie, consiliere psihologică și psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.

          Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea II - ASOCIAȚII (23.11.2021 - rezoluții validate ședință CD 04.04.2024) - actualizat la data de 07.05.2024    Descărcați fișierul...

În registrul furnizorilor de formare profesională Partea II - Asociații se regăsesc toți furnizorii de formare profesională și toate programele de formare profesională avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România începând cu data de 23 noiembrie 2021 - 04.04.2024, respectiv data ultimei ședințe a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România în care au fost validate rezoluțiile propuse de către Comisia metodologică.

          Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea II - ASOCIAȚII (rezoluții validate în ședințele CD din perioada 04.2019 - 02.11.2021) - actualizat la data de 28.03.2024    Descărcați fișierul...

În Registrul furnizorilor de formare profesională (Partea II - Asociații) - actualizat la data de 28.03.2024 se regăsesc toți furnizorii de formare profesională și toate programele de formare profesională avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, incluzând rezoluțiile propuse de către Comisia metodologică și avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România în ședințele din perioada aprilie 2019 până la data de 02.11.2021, furnizori de formare profesională și programe de formare profesională ce dețin avize profesionale aflate în perioada de valabilitate, în conformitate cu prevederile cuprinse în actele normative ale Colegiului Psihologilor din România.

          Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea II - ASOCIAȚII (istoric perioada 2006 - rezoluții validate ședință CD 02.11.2021) - actualizat la data de 07.05.2024    Descărcați fișierul...

În Registrul furnizorilor de formare profesională (Partea II - Asociații istoric) se regăsesc toți furnizorii de formare profesională și toate programele de formare profesională avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România din perioada februarie 2006 până la data de 02.11.2021, respectiv data ultimei ședințe a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România în care au fost validate rezoluțiile propuse de către Comisia metodologică, atât furnizorii de formare profesională și programele de formare profesională aflate în perioada de valabilitate a avizului, cât și furnizorii de formare profesională și programele de formare profesională pentru care perioada de valabilitate a avizului a expirat, în conformitate cu prevederile cuprinse în actele normative ale Colegiului Psihologilor din România.

          C. Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea III - furnizorii de formare profesională continuă și programele de formare profesională continuă - (23.11.2021 - rezoluții validate ședință CD 04.04.2024) - actualizat la data de 15.05.2024    Descărcați fișierul...

În registrul furnizorilor de formare profesională Partea III - Asociații se regăsesc toți furnizorii de formare profesională continuă și toate programele de formare profesională continuă avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România începând cu data de 23 noiembrie 2021 - 04.04.2024, respectiv data ultimei ședințe a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România în care au fost validate rezoluțiile propuse de către Comisia metodologică.

Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea III - Forme de exercitare și filiale teritoriale (istoric 2019 - rezoluții validate ședință CD 02.10.2021) - actualizat la data de 22.09.2023   Descărcați fișierul...

În Registrul furnizorilor de formare profesională (Partea III - Forme de exercitare și filiale teritoriale) se regăsesc toți furnizorii de formare profesională și toate programele de formare profesională avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România din perioada octombrie 2019 până la data de 02.11.2021, respectiv data ultimei ședințe a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România în care au fost validate rezoluțiile propuse de către Comisia metodologică.